Palkansaajan ääni ratkaisee. | Eurovaalit 2014

Taustoittavat artikkelit ja kirjoitukset

EKP:n pitäisi harjoittaa keveämpää rahapolitiikkaa

24.04.2014 | Heikki Taimio


EU-kansalaisia kuunnellaan - ensimmäinen eurooppalainen kansalaisaloite etenee

24.04.2014 | Päivikki Kumpulainen


Suomalaisia ja eurooppalaisia ääniä samapalkkaisuudesta

23.04.2014 | Outi Viitamaa-Tervonen


Laita mepin selkä seinää vasten!

01.04.2014 | Markus Penttinen


Kauppapolitiikka

01.04.2014 | Aleksi Kuusisto


Euroopan talouspolitiikka kuntoon

19.03.2014 | Ilkka Kaukoranta


Tuki osaajille/ Panostukset omaan tulevaisuuteemme

19.03.2014 | Pekka Pellinen


Syitä äänestää EU-vaaleissa, osa I: Komennusmiehet

19.03.2014 | Johanna Hellsten


Työelämän parantaminen Eu:n ykköshankkeeksi

19.03.2014 | Leila Kurki


Onnea Matti, Pekka, Vesa ja Juha

19.03.2014 | Tanja Lehtoranta


Suomi ulos EU:sta menestyvän Norjan seuraksi?

19.03.2014 | Markus Penttinen


Euroopan työmarkkinoille toimivuutta joukkokanteen avulla

19.03.2014 | Jaana Meklin


Eurooppalaisia työelämän pelisääntöjä tarvitaan

19.03.2014 | Pekka Ristelä


Pink Floyd on väärässä

12.03.2014 | Ritva Semi


Työsuojelu pois pakastimesta EU!

10.03.2014 | Kari Mäkelä


Suurten yritysten vastuullisuusraportointi pakolliseksi

10.03.2014 | Pekka Ristelä


Ponnisteluja EU:n työaikadirektiivin uudistamiseksi on jatkettava

10.03.2014 | Ari Åberg


Laadukkaat julkiset palvelut hyvinvoinnin ja kilpailukyvyn turvaajina

10.03.2014 | Päivikki Kumpulainen


Virolaisille mieluisin työkohdemaa on Suomi

10.03.2014 | Pirkko Nikula
12.03.2014

Pink Floyd on väärässä

Viihdemaailman suuri tähti Pink Floyd laulaa että hän ei tarvitse koulutusta. Bändi on kuitenkin täydellisesti väärässä. Kansalaisten korkea koulutustaso ja osaaminen ovat jokaisen kansakunnan menestyksen, taloudellisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin perusta.

Euroopan unionissa koulutuspolitiikka kuuluu kansalliseen päätöksentekoon, joten jokainen maa periaatteessa päättää itsenäisesti oman maansa koulutuspolitiikasta. Näin on nyt ja näin pitää olla myös jatkossa. EU kuitenkin tukee jäsenmaitaan yhteisten tavoitteiden ja hyvien toimintamallien jakamisessa. EU, kuten myös OECD, tekevät laajasti erilaisia koulutusvertailuja joilla arvioidaan erilaisten koulutusjärjestelmien ja mallien tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta.

EU antaa varsin laajasti erilaisia suosituksia ja linjauksia jäsenmaidensa käyttöön. Viime aikoina komissio on suositellut jäsenmaitaan investoimaan lapsiin ja nuoriin ja näin katkaisemaan huono-osaisuuden kierre. Se on myös tehnyt suosituksia työllisyyden parantamisesta, erityisesti nuorisotyöttömyyden nujertamisesta ja suosittanut jäsenmaitaan investoimaan yleissivistävään ja ammatilliseen koulutukseen niin, ettei lasten ja nuorten sosioekonominen tausta vaikuttaisi heidän koulutusuraansa.

EU:n yksi perusarvo on ihmisten vapaa liikkuvuus. Jotta ihmiset ja palvelut voivat liikkua EU:n alueella vapaasti, on oltava myös mahdollista arvioida ja vertailla ihmisten koulutusta, ammattitaitoa ja osaamista. Juuri tästä syystä on myös luotu keinoja ja menetelmiä näiden vertailujen tekemiseksi. Vuonna 2013 hyväksytty ammattipätevyysdirektiivi on myös yksi esimerkki EU:n tavoista vaikuttaa koulutukseen.

Euroopan Unioni tukee koulujen, oppilaitosten ja opettajien kansainvälistymistä erilaisilla vaihto-ohjelmilla. Laaja joukko suomalaisia kouluja, oppilaita ja opettajia on ollut mukana näissä vaihto-ohjelmissa. Nämä vaihto-ohjelmat luovat yhteyksiä muihin EU jäsenmaihin, kansainvälistävät opettajiamme ja koulujamme. Näiden ohjelmien kautta oppilaat saavat jo perusvalmiuksia ja näkemyksiä maailmasta ja Euroopasta. Oppilaat ja koulut eri puolelta Eurooppaa tekevät yhteistyötä, oppivat tuntemaan toisensa ja avaavat entistä laajemmin ovia kansalinvälisyydelle.  Näin myös asenteet ja arvot kehittyvät katsomaan maailmamme ja ihmisten hyvinvointia vastuullisesti, globaalisti.

Vahva Eurooppa, vahva talousalue syntyy ja kehittyy korkeasta osaamisesta. Kaikkien kansalaisten korkea koulutustaso on EU:n kansalaisten hyvinvoinnin perusta.
Ritva Semi
Erityisasiantuntija
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ