Palkansaajan ääni ratkaisee. | Eurovaalit 2014

Taustoittavat artikkelit ja kirjoitukset

EKP:n pitäisi harjoittaa keveämpää rahapolitiikkaa

24.04.2014 | Heikki Taimio


EU-kansalaisia kuunnellaan - ensimmäinen eurooppalainen kansalaisaloite etenee

24.04.2014 | Päivikki Kumpulainen


Suomalaisia ja eurooppalaisia ääniä samapalkkaisuudesta

23.04.2014 | Outi Viitamaa-Tervonen


Laita mepin selkä seinää vasten!

01.04.2014 | Markus Penttinen


Kauppapolitiikka

01.04.2014 | Aleksi Kuusisto


Euroopan talouspolitiikka kuntoon

19.03.2014 | Ilkka Kaukoranta


Tuki osaajille/ Panostukset omaan tulevaisuuteemme

19.03.2014 | Pekka Pellinen


Syitä äänestää EU-vaaleissa, osa I: Komennusmiehet

19.03.2014 | Johanna Hellsten


Työelämän parantaminen Eu:n ykköshankkeeksi

19.03.2014 | Leila Kurki


Onnea Matti, Pekka, Vesa ja Juha

19.03.2014 | Tanja Lehtoranta


Suomi ulos EU:sta menestyvän Norjan seuraksi?

19.03.2014 | Markus Penttinen


Euroopan työmarkkinoille toimivuutta joukkokanteen avulla

19.03.2014 | Jaana Meklin


Eurooppalaisia työelämän pelisääntöjä tarvitaan

19.03.2014 | Pekka Ristelä


Pink Floyd on väärässä

12.03.2014 | Ritva Semi


Työsuojelu pois pakastimesta EU!

10.03.2014 | Kari Mäkelä


Suurten yritysten vastuullisuusraportointi pakolliseksi

10.03.2014 | Pekka Ristelä


Ponnisteluja EU:n työaikadirektiivin uudistamiseksi on jatkettava

10.03.2014 | Ari Åberg


Laadukkaat julkiset palvelut hyvinvoinnin ja kilpailukyvyn turvaajina

10.03.2014 | Päivikki Kumpulainen


Virolaisille mieluisin työkohdemaa on Suomi

10.03.2014 | Pirkko Nikula
24.04.2014

EU-kansalaisia kuunnellaan - ensimmäinen eurooppalainen kansalaisaloite etenee

Euroopan julkisen alan ammattijärjestö EPSU ja sen jäsenliitot luovuttivat syyskuussa 2013 EU:n komissiolle aloitteen kansalaisten oikeudesta puhtaaseen veteen ja laadukkaaseen vesihuoltoon. Vettä ja vesihuoltoa ei saa alistaa markkinoiden pelikentäksi, julkisen alan järjestöt vaativat. YK määritteli veden ihmisoikeudeksi jo vuonna 2010 ja patistaa valtioita lainsäädännöllään varmistamaan asian.

Vedestä on tullut suurten ylikansallisten yritysten kauppatavaraa. Myös monet Euroopan maat ovat ulkoistaneet veden ja vesihuollon näille yrityksille. Seuraukset kansalaisille ovat olleet usein hankalia. Veden laatu on heikentynyt ja hinnat kohonneet. Taloudellisissa vaikeuksissa olevat kansalaiset ovat jopa jääneet ilman vettä, kun vesihanat on suljettu maksamattomien laskujen vuoksi.

 

Komissio suhtautuu myönteisesti aloitteeseen

Nykyinen komissio suhtautuu myönteisesti kansalaisaloitteeseen ja sen vaatimuksiin ja lupaa sitoutumistaan toimenpiteisiin tulevina kuukausina ja vuosina. Komissio myös toteaa, että vesi ei ole kaupallinen tuote, vaan tärkeä julkinen hyödyke ja perusoikeus.

Veden tunnustamista lakiin perustuvaksi perusoikeudeksi ei kuitenkaan vastauksessa selkeästi luvata, vaikka myös Euroopan parlamentin jäsenet tätä laajasti helmikuun kuulemisessa vaativat.

Komission varapuheenjohtaja Maroš Šefčovič perustelee päätöksiä sillä, että asia kuuluu kansalliseen, alueelliseen ja paikalliseen päätöksentekoon. Kansallinen ja paikallinen sääntely on hänen mukaansa turvallisin tapa pitää vesi sisämarkkinasääntelyn ulkopuolella.

Komissio puolestaan tekee sen, minkä asiassa voi tehdä, esimerkiksi sitoutuu tukemaan julkisen sektorin sisäisiä kumppanuuksia vesialalla, Šefčovič kuitenkin korostaa.

Nämä olivat aloitteen päävaatimuksia, joiden edistyminen on hyvä uutinen. Myönteistä on myös, että kansalaisaloitteen saaman tuen vuoksi komissio sulki jo aikaisemmin vuonna 2013 veden ja vesihuoltopalvelut pois käyttöoikeusdirektiivistä. Direktiivi sääntelee julkisen ja yksityisen kumppanuuksia eräissä yleishyödyllisissä palveluissa.

Komissio myös lupaa EU:n laajuisen konsultaation nykyisen vesilainsäädännön toimivuudesta ja tarpeesta vahvistaa lainsäädäntöä ja toimenpiteitä, joiden avulla vesilainsäädäntö pannaan kansallisesti toimeen sekä kiinnittää huomiota veden laatuun.

Vaikka asiat etenevät hitaasti, aloitteen tekijät uskovat, että vesipolitiikkaan liittyvä lainsäädäntö tulee vahvistamaan perusoikeutta veteen ja jätevesihuoltoon EU:ssa.

 

Vesi aiheena kevään parlamenttivaaleissa – lupauksia komissaariehdokkailta

Koska Euroopan komissio ei vastaa riittävällä tasolla aloitteen tekijöiden odotuksiin, tulee olemaan vahvasti esillä toukokuisten Euroopan parlamentin vaalien aiheissa ja keskusteluissa. EPSU haastaakin Euroopan parlamentin poliittisia puolueryhmittymiä ja niiden komission puheenjohtajaehdokkaita jatkossa laatimaan selkeää lainsäädäntöä, joka varmistaisi kansalaisten perusoikeuden veteen ja jätevesihuoltoon ja kieltäisi selkeämmin vesipalvelujen vapauttamisen kilpaillulle.

Ainakin neljän puolueryhmittymän ehdokkaat, Martin Schultz, sosialistit ja demokraatit, Jean Claude Junker, kansanpuolue, Franziska Keller, vihreät, Alexis Tsipras, vasemmisto sitoutuvat tulevan komission kauden aikana edistämään kansalaisten ja aloitteen vaatimuksia oikeudesta veteen. Heidän näkemyksistään ja lupauksistaan englanninkielellä voi lukea tästä ja videoklippi aiheesta löytyy tästä

www.right2water.eu

 

 

Lähes kaksi miljoonaa EU-kansalaista vaatii ”Vesi on perusoikeus”

 

Ensimmäinen eurooppalainen kansalaisaloite ”Vesi on perusoikeus” keräsi yhteensä 1,9 miljoonaa allekirjoitusta, joista lähes 1,7 miljoonaa tarkistusten jälkeen hyväksyttiin. Suomessa julkisen alan ammattijärjestöt ja aloitteen lukuisat tukijat keräsivät allekirjoituksia lähes 15 000.

 

Aloitetta organisoi ja koordinoi Suomessa Suomen julkisen alan ammattijärjestöjen EU-yhdistys FIPSU ry., joka edustaa noin 500 000 julkisen alan työntekijää. FIPSU:n jäsenliittoja ovat Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry, Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty ry, Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer, Palkansaajajärjestö Pardia, Tehy, Akavan Erityisalat, Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia, Opettajien ammattijärjstö OAJ.
Päivikki Kumpulainen
VTM / M.Soc.Sc.
TilastoXPertti Oy