Palkansaajan ääni ratkaisee. | Eurovaalit 2014

Taustoittavat artikkelit ja kirjoitukset

EKP:n pitäisi harjoittaa keveämpää rahapolitiikkaa

24.04.2014 | Heikki Taimio


EU-kansalaisia kuunnellaan - ensimmäinen eurooppalainen kansalaisaloite etenee

24.04.2014 | Päivikki Kumpulainen


Suomalaisia ja eurooppalaisia ääniä samapalkkaisuudesta

23.04.2014 | Outi Viitamaa-Tervonen


Laita mepin selkä seinää vasten!

01.04.2014 | Markus Penttinen


Kauppapolitiikka

01.04.2014 | Aleksi Kuusisto


Euroopan talouspolitiikka kuntoon

19.03.2014 | Ilkka Kaukoranta


Tuki osaajille/ Panostukset omaan tulevaisuuteemme

19.03.2014 | Pekka Pellinen


Syitä äänestää EU-vaaleissa, osa I: Komennusmiehet

19.03.2014 | Johanna Hellsten


Työelämän parantaminen Eu:n ykköshankkeeksi

19.03.2014 | Leila Kurki


Onnea Matti, Pekka, Vesa ja Juha

19.03.2014 | Tanja Lehtoranta


Suomi ulos EU:sta menestyvän Norjan seuraksi?

19.03.2014 | Markus Penttinen


Euroopan työmarkkinoille toimivuutta joukkokanteen avulla

19.03.2014 | Jaana Meklin


Eurooppalaisia työelämän pelisääntöjä tarvitaan

19.03.2014 | Pekka Ristelä


Pink Floyd on väärässä

12.03.2014 | Ritva Semi


Työsuojelu pois pakastimesta EU!

10.03.2014 | Kari Mäkelä


Suurten yritysten vastuullisuusraportointi pakolliseksi

10.03.2014 | Pekka Ristelä


Ponnisteluja EU:n työaikadirektiivin uudistamiseksi on jatkettava

10.03.2014 | Ari Åberg


Laadukkaat julkiset palvelut hyvinvoinnin ja kilpailukyvyn turvaajina

10.03.2014 | Päivikki Kumpulainen


Virolaisille mieluisin työkohdemaa on Suomi

10.03.2014 | Pirkko Nikula
10.03.2014

Suurten yritysten vastuullisuusraportointi pakolliseksi

Euroopan unioni on 2000-luvun alusta alkaen pyrkinyt eri keinoin edistämään yritysten yhteiskuntavastuuta. Uutta konkretiaa asia sai huhtikuussa 2013, kun komissio julkaisi direktiiviesityksen yritysten vastuullisuusraportoinnista (ns. ei-taloudellinen raportointi).

Komission esittämä yritysten tilinpäätöksiä koskevien direktiivien muutos velvoittaisi yli 500 työntekijän yritykset raportoimaan toimintansa vaikutuksista henkilöstöön, yhteiskuntaan, ympäristöön ja ihmisoikeuksiin. Ehdotus sisältää myös korruption torjuntaan ja yritysten hallintoneuvostojen monimuotoisuuteen liittyviä raportointivaatimuksia. 

Komission ehdotuksen mukaan yritysten on kerrottava vuosiraporteissaan edellä mainittuihin asioihin liittyvistä toimintalinjoistaan ja näillä saaduista tuloksista. Yritysten edellytetään myös kuvaavan toimintansa vastuullisuuteen liittyviä riskejä sekä sitä, miten yritys näitä riskejä hallitsee.

Komission esittämät säädökset lisäisivät suurten yritysten velvoitteita muun muassa Suomessa, jossa vastuullisuusraportointi on toistaiseksi vapaaehtoista. Esimerkiksi Ruotsissa, Tanskassa ja Ranskassa asiasta on ollut velvoittavaa lainsäädäntöä jo vuosia.

Direktiivin käsittelyn edetessä ay-liike ja useat kansalaisjärjestöt ovat vaatineet muun muassa raportoitavaksi vaadittavan tiedon täsmentämistä ja velvoitetta raportoida myös yritysten alihankintaketjuista. Yrityksille on vaadittu myös velvoitetta raportoida maksamansa verot sekä saamansa voitot ja tuet maakohtaisesti. Euroopan parlamentti on kannattanut tätä vaatimusta. Muutamat EU:n jäsenmaat sen sijaan ovat vastustaneet koko direktiiviä.

Helmikuussa 2014 EU:n neuvosto ja parlamentti päätyivät direktiivin sisällöstä kompromissiin, jossa muun muassa maakohtaista raportointia koskeva velvoite ei ole mukana. Tullakseen voimaan direktiivi edellyttää vielä neuvoston sekä parlamentin täysistunnon lopullista hyväksyntää.
Pekka Ristelä
johtaja, FinUnions