Palkansaajan ääni ratkaisee. | Eurovaalit 2014

Taustoittavat artikkelit ja kirjoitukset

EKP:n pitäisi harjoittaa keveämpää rahapolitiikkaa

24.04.2014 | Heikki Taimio


EU-kansalaisia kuunnellaan - ensimmäinen eurooppalainen kansalaisaloite etenee

24.04.2014 | Päivikki Kumpulainen


Suomalaisia ja eurooppalaisia ääniä samapalkkaisuudesta

23.04.2014 | Outi Viitamaa-Tervonen


Laita mepin selkä seinää vasten!

01.04.2014 | Markus Penttinen


Kauppapolitiikka

01.04.2014 | Aleksi Kuusisto


Euroopan talouspolitiikka kuntoon

19.03.2014 | Ilkka Kaukoranta


Tuki osaajille/ Panostukset omaan tulevaisuuteemme

19.03.2014 | Pekka Pellinen


Syitä äänestää EU-vaaleissa, osa I: Komennusmiehet

19.03.2014 | Johanna Hellsten


Työelämän parantaminen Eu:n ykköshankkeeksi

19.03.2014 | Leila Kurki


Onnea Matti, Pekka, Vesa ja Juha

19.03.2014 | Tanja Lehtoranta


Suomi ulos EU:sta menestyvän Norjan seuraksi?

19.03.2014 | Markus Penttinen


Euroopan työmarkkinoille toimivuutta joukkokanteen avulla

19.03.2014 | Jaana Meklin


Eurooppalaisia työelämän pelisääntöjä tarvitaan

19.03.2014 | Pekka Ristelä


Pink Floyd on väärässä

12.03.2014 | Ritva Semi


Työsuojelu pois pakastimesta EU!

10.03.2014 | Kari Mäkelä


Suurten yritysten vastuullisuusraportointi pakolliseksi

10.03.2014 | Pekka Ristelä


Ponnisteluja EU:n työaikadirektiivin uudistamiseksi on jatkettava

10.03.2014 | Ari Åberg


Laadukkaat julkiset palvelut hyvinvoinnin ja kilpailukyvyn turvaajina

10.03.2014 | Päivikki Kumpulainen


Virolaisille mieluisin työkohdemaa on Suomi

10.03.2014 | Pirkko Nikula
10.03.2014

Laadukkaat julkiset palvelut hyvinvoinnin ja kilpailukyvyn turvaajina

Vahva talous ja sosiaalinen Eurooppa kulkevat käsi kädessä ja laadukkaat julkiset palvelut ja niissä työskentelevät ovat keskeisiä hyvinvoinnin, työllisyyden, yrittäjyyden ja kilpailukyvyn turvaajia koko EU:n alueella.  Sosiaalinen Eurooppa on nostettava talouden Euroopan rinnalle ja sen eteen on tehtävä paljon työtä.

Sosiaalinen Eurooppa tarkoittaa ensisijaisesti sitä, että kukin valtio tukee kansalaisten hyvinvointia ja tarjoaa heille turvaverkon, joka suojelee kansalaisia ja yhteiskuntia sekä auttaa niitä menestymään elämässään. EU:n hyväksyttävyys ja oikeutus rakentuvat siitä, että ihmiset kokevat itseään ja läheisiään koskevat perusoikeudet turvatuiksi eivätkä koe EU:ta uhkana hyvinvointimallille ja sosiaalisille ja muille perusoikeuksille. 

Nämä ovat olleet uhattuna, koska EU:ta on viime vuodet kehitetty ensisijaisesti talouden ja markkinoiden ehdoilla. Talouskriisin myötä julkinen sektori ja sen palvelut ovat joutuneet maksumiehiksi. Useissa maissa julkista sektoria ja palveluita on heikennetty ja sosiaalista turvaverkkoa purettu. Myös työntekijöiden oikeuksia on poljettu ja julkisen sektorin palkkoja, eläkkeitä sekä palveluita heikennetty ja leikattu.

Pohjoismainen hyvinvointimallimme todistaa sen, että ay-liikkeen ja päättäjien yhteistyö sekä vastuullinen vuoropuhelu ovat välttämätön työväline etenkin vaikeina aikoina.  Sitä on vahvistettava sekä kansallisella että Euroopan tasolla. 

Julkisen alan ammattiliittojen EU-yhdistyksen Fipsun liittopuheenjohtajat vaativat kevään EU-vaaleissa valittavilta Euroopan parlamentin jäseniltä osaamista ja rohkeutta, demokratian ja kansalaisten luottamuksen palauttamista unioniin sekä näkemystä ja ymmärrystä julkisten palveluiden roolista investointeina tulevaisuuteen ja kasvuun, ei vain kuluerinä ja yksityisen sektorin taakkana.

Fipsu vaatii enemmän työelämän laatua ja enemmän oikeuksia työntekijöille julkisella sektorilla, laadukkaita julkisia palveluja ihmisten ja yhteiskuntien turvaksi ja tueksi, talouskriisi ei ole oikeutettu peruste heikennyksille – on tehtävä oikeita valintoja väärien sijaan.
Päivikki Kumpulainen
VTM / M.Soc.Sc.
TilastoXPertti Oy