Palkansaajan ääni ratkaisee. | Eurovaalit 2014

Taustoittavat artikkelit ja kirjoitukset

EKP:n pitäisi harjoittaa keveämpää rahapolitiikkaa

24.04.2014 | Heikki Taimio


EU-kansalaisia kuunnellaan - ensimmäinen eurooppalainen kansalaisaloite etenee

24.04.2014 | Päivikki Kumpulainen


Suomalaisia ja eurooppalaisia ääniä samapalkkaisuudesta

23.04.2014 | Outi Viitamaa-Tervonen


Laita mepin selkä seinää vasten!

01.04.2014 | Markus Penttinen


Kauppapolitiikka

01.04.2014 | Aleksi Kuusisto


Euroopan talouspolitiikka kuntoon

19.03.2014 | Ilkka Kaukoranta


Tuki osaajille/ Panostukset omaan tulevaisuuteemme

19.03.2014 | Pekka Pellinen


Syitä äänestää EU-vaaleissa, osa I: Komennusmiehet

19.03.2014 | Johanna Hellsten


Työelämän parantaminen Eu:n ykköshankkeeksi

19.03.2014 | Leila Kurki


Onnea Matti, Pekka, Vesa ja Juha

19.03.2014 | Tanja Lehtoranta


Suomi ulos EU:sta menestyvän Norjan seuraksi?

19.03.2014 | Markus Penttinen


Euroopan työmarkkinoille toimivuutta joukkokanteen avulla

19.03.2014 | Jaana Meklin


Eurooppalaisia työelämän pelisääntöjä tarvitaan

19.03.2014 | Pekka Ristelä


Pink Floyd on väärässä

12.03.2014 | Ritva Semi


Työsuojelu pois pakastimesta EU!

10.03.2014 | Kari Mäkelä


Suurten yritysten vastuullisuusraportointi pakolliseksi

10.03.2014 | Pekka Ristelä


Ponnisteluja EU:n työaikadirektiivin uudistamiseksi on jatkettava

10.03.2014 | Ari Åberg


Laadukkaat julkiset palvelut hyvinvoinnin ja kilpailukyvyn turvaajina

10.03.2014 | Päivikki Kumpulainen


Virolaisille mieluisin työkohdemaa on Suomi

10.03.2014 | Pirkko Nikula
10.03.2014

Virolaisille mieluisin työkohdemaa on Suomi

Suomessa asui vakituisesti vuoden 2013 lopussa 44 652 virolaista. Monet lähetetyt työntekijät asuvat maassa väliaikaisesti. Millaisia vaikutuksia maidemme välisellä työvoiman liikkumisella on? Mikä on EU:n rooli?

Lähes puolella työikäisistä virolaisista on myönteinen suhtautuminen ulkomailla työskentelyyn ja mieluisin ulkomainen työkohdemaa on Suomi. Kolmea neljäsosaa eniten muuttoon motivoi suurempi palkka. Monia kannustavat uudet kokemukset, ammatilliset haasteet ja parempi sosiaaliturva. 

Maahanmuuttajien järjestäytymisaste Suomessa on alhaisempi kuin muun väestön. SAK, STTK ja Akava selvittivät 60 viron- ja venäjänkielisen ammattiliiton jäsenen kokemuksia Suomessa. Kävi ilmi, että ammattiliitoista tiedetään varsin vähän. Kokemuksia entisen kotimaan ay-liikkeestä ei ole, tai ne ovat kielteisiä.  Jäsenyyteen saattaa liittyä myös pelkoja. Yhtälö on maahanmuuttajalle vaikea, sillä työehtosopimusten ja lainsäädännön tunteminen ilman ammattiliiton apua on iso viidakko perattavaksi.  

Työntekijöiden laajamittaisella liikkumisella on vaikutuksia yrityksiin, työntekijöihin ja yhteiskuntiin. Myönteistä on, jos työtön saa toisesta maasta työpaikan ja yritys kaipaamaansa työvoimaa. Toisaalta, osaavaa työvoimaa antava maa menettää kouluttamansa ihmisen, joka ehkä ei enää palaa kotimaahansa. Plussapuolelle voidaan kirjata piristysruiskeet työvoimaa saavien yritysten ja yhteiskuntien talouksiin ja työntekijöiden mahdollisuudet parempiin palkkoihin ja osaamisen kehittämiseen. Miinusta tulee kielitaidon sekä maan kulttuurin puutteesta kumpuavista ongelmista, kuten työehtojen polkemisista.  Yllätyksiä voi tulla verotuksessa, sosiaaliturvassa ja tutkintojen tunnustamisessa.

 

Liikkuvuus kompastelee – Vinkkejä EU:lle

EU haluaa edistää työvoiman liikkumista. Se nähdään tärkeänä tekijänä kilpailukyvylle ja taloudelliselle menestymiselle. Liikkuvuuden tiellä on kuitenkin monia esteitä. Niitä on vaikea poistaa pelkästään kansallisin voimin. 

Euroopan unionin olisi järkevää edistää reilua liikkuvuutta.  Taloudelliset vapaudet eivät saisi antaa yrityksille oikeutta harjoittaa sosiaalista polkumyyntiä. Liikkuvuutta säätelevät direktiivit kannattaisi pitää ajan tasalla. Lisäeläke-etuuksien siirtäminen maasta toiseen ei vieläkään ole kunnossa vaikka asiasta on neuvoteltu vuosikaudet. Reilut verotusjärjestelmät ja harmaan talouden kitkeminen ovat myös EU-tasolla ratkottavia asioita.
Pirkko Nikula
kansainvälisten asioiden asiantuntija, STTK