Palkansaajan ääni ratkaisee. | Eurovaalit 2014

Taustoittavat artikkelit ja kirjoitukset

EKP:n pitäisi harjoittaa keveämpää rahapolitiikkaa

24.04.2014 | Heikki Taimio


EU-kansalaisia kuunnellaan - ensimmäinen eurooppalainen kansalaisaloite etenee

24.04.2014 | Päivikki Kumpulainen


Suomalaisia ja eurooppalaisia ääniä samapalkkaisuudesta

23.04.2014 | Outi Viitamaa-Tervonen


Laita mepin selkä seinää vasten!

01.04.2014 | Markus Penttinen


Kauppapolitiikka

01.04.2014 | Aleksi Kuusisto


Euroopan talouspolitiikka kuntoon

19.03.2014 | Ilkka Kaukoranta


Tuki osaajille/ Panostukset omaan tulevaisuuteemme

19.03.2014 | Pekka Pellinen


Syitä äänestää EU-vaaleissa, osa I: Komennusmiehet

19.03.2014 | Johanna Hellsten


Työelämän parantaminen Eu:n ykköshankkeeksi

19.03.2014 | Leila Kurki


Onnea Matti, Pekka, Vesa ja Juha

19.03.2014 | Tanja Lehtoranta


Suomi ulos EU:sta menestyvän Norjan seuraksi?

19.03.2014 | Markus Penttinen


Euroopan työmarkkinoille toimivuutta joukkokanteen avulla

19.03.2014 | Jaana Meklin


Eurooppalaisia työelämän pelisääntöjä tarvitaan

19.03.2014 | Pekka Ristelä


Pink Floyd on väärässä

12.03.2014 | Ritva Semi


Työsuojelu pois pakastimesta EU!

10.03.2014 | Kari Mäkelä


Suurten yritysten vastuullisuusraportointi pakolliseksi

10.03.2014 | Pekka Ristelä


Ponnisteluja EU:n työaikadirektiivin uudistamiseksi on jatkettava

10.03.2014 | Ari Åberg


Laadukkaat julkiset palvelut hyvinvoinnin ja kilpailukyvyn turvaajina

10.03.2014 | Päivikki Kumpulainen


Virolaisille mieluisin työkohdemaa on Suomi

10.03.2014 | Pirkko Nikula
19.03.2014

Euroopan talouspolitiikka kuntoon

Viime vuosien talouskriisi on osoittanut, että euroalueeseen jäi sen perustamisen yhteydessä pahoja valuvikoja jotka ovat aiheuttaneet Euroopalle mittavaa työttömyyttä ja tuskaa. Näitä valuvikoja on viime vuosina yhdessä korjattu, mutta työtä riittää edelleen.

Oleellisin opetus kriisistä on, että euromaiden on kiinnitettävä erityistä huomioita oman talouden kestävyyteen. Ilman omaa valuuttaa talouden kilpailukykyä ei voida helposti palauttaa devalvoimalla valuutan arvoa. Euromaat eivät voi myöskään luottaa siihen, että viimekädessä oma keskuspankki aina takaa valtion maksuvalmiuden.

Eurokriisi ei johtunut valtioiden holtittomasta velkaantumisesta. Velka oli kriisin seuraus, ei alkuperäinen syy. Pankkisektorin pelastaminen, kilpailukyvyn romahdus, taantuma ja massatyöttömyys aiheuttivat valtion alijäämät ja kasvavat velat. Sen takia pelkästään valtionvelan tuijottaminen ei riitä ehkäisemään tulevia kriisejä.

Euron valuvikoja on kriisin oloissa jo paikkailtu. Eurooppalaisen ohjausjakson avulla talouden epätasapainoihin pyritään puuttumaan ennen kuin ongelmat ehtivät kärjistyä. Pankkiunionilla pyritään siihen, että pankkisektorin ongelmat eivät tulevaisuudessa aiheuttaisi laajempaa tuhoa taloudessa.

Valuvikoja korjatessa ei pidä kuitenkaan tarpeettomasti puuttua jäsenmaiden suvereniteettiin. Yksityiskohtaiset suositukset tulisi säästää tilanteisiin joissa niitä todella tarvitaan.

Tehdyt toimet eivät vielä riitä, eikä talouskriisi ole ohi: pankkiunioni on vielä suunnittelupöydällä, ohjausjakson toimivuudesta ei ole takeita eikä Kreikassa vieläkään näy uskottavaa tietä ulos kriisistä. Työtä on siis jatkettava. Suomen vientivetoinen talous on riippuvainen Euroopasta, joten suomalaistenkin työntekijöiden etu olisi saada Euroopan talous taas kasvuun.
Ilkka Kaukoranta
ekonomisti
SAK